Bộ xử lý tín hiệu Martin DX0.5

65.000

0708928889